Diamond v. Diehr Alice Corp v. CLS Bank Int'l Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics Bilski v. Kappos Labortory Corp of America v. Metabolite Laboratories Festo Corp. v. Shoketsu JEM Ag Supply Inc. v. Pioneer Hi Bred Intl Pfaff v. Wells Electronics Bonito Boats v. Thunder Craft Boats Diamond v. Chakrabarty Parker v. Flook Gottschalk v. Benson Funk Bros Seed Co. v. Kalo Co.