Hall v. Florida Roper v. Simmons Atkins v. Virginia Harmelin v. Michigan Stanford v. Kentucky Penry v. Lynaugh Thompson v. Oklahoma McCleskey v. Kemp Tison v. Arizona Ford v. Wainwright Spaziano v. Florida Solem v. Helm Endmund v. Florida Rummel v. Estelle Lockett v. Ohio Coker v. Georgia Roberts v. Louisiana Gregg v. Georgia Woodson v. North Carolina Furman v. Georgia McGautha v. California Powell v. Texas Witherspoon v. Illinois Trop v. Dulles